PR Nedir?

PR Nedir?

Sevil Paçci

Halkla İlişkiler çalışmalarının amacı itibarı korumak, desteklemek, artırmak ve düşünce, davranış biçimlerine etki edebilmektir.

Halkla İlişkiler, davranışlarımızın, söylediklerimizin ve başkalarının hakkımızda söylediklerinin sonuçları ile, yani “itibarımız” ile ilgili bir uzmanlık alanıdır. Halkla İlişkiler çalışmalarının amacı itibarı korumak, desteklemek, artırmak ve düşünce, davranış biçimlerine etki edebilmektir. Okumaya devam et

Küçük Bütçelerle De Mucizeler Yaratabilirsiniz!

Küçük Bütçelerle De Mucizeler Yaratabilirsiniz!

Pazarlama dünyasında rekabetin ve var olabilmenin en önemli şartlarından birinin, sunulan ürün ya da hizmetlerin tanıtılması yani reklam olduğu tartışılmaz bir gerçek… Büyük ölçekli şirketler, tanıtımları için harcanmak üzere her yıl milyon dolarlarla ifade edilen bütçe payları ayırıyorlar. Üstelik bu reklam ve tanıtım bütçeleri piyasalardaki rekabetle birlikte gün geçtikçe daha da artıyor ve her şirket kendi ürün ya da hizmetinin en iyi, en karlı ya da en kolay ulaşılabilir olduğunu, hazırladıkları reklam kampanyalarıyla tüketiciye aktarmaya çalışıyor.

Büyük ölçekli şirketlerin reklam ve tanıtım pastasından çok büyük bir pay aldıkları doğru, fakat bu, etkili reklam yapabilmenin yalnızca büyük şirketlerin tekelinde olduğu anlamına gelmiyor.

Doğru bir stratejik planlama, iyi bir yaratıcı fikir ve etkili bir medya planlaması ile küçük ölçekli şirketler de ürün ve hizmetlerinin tanıtımını yapabilir ve küçük bütçelerle mucizeler yaratabilirler. Okumaya devam et

Halkla İlişkiler Gazetecileri Etkileme Sanatı Mı?

Halkla İlişkiler Gazetecileri Etkileme Sanatı Mı?

Salim Kadıbeşegil

Asla! Gazetecileri, kendiniz, hizmet verdiğiniz kuruluş veya bir müşterinizle ilgili olarak etkileyebilirsiniz. Bu doğru. Elinizdeki bilgi, O’nun kendi meslektaşları ile yaşadığı rekabet ortamında bir adım öne çıkmasını sağlayacak bir etkileşim sağlayabilir. Ama nereye kadar?

1900’lü yılların başında Ivy L. Lee isimli bir Amerikalı gazeteci ile başladığı söylenen günümüzdeki halkla ilişkiler mesleğinin kökeninde böyle bir görüntü olduğu bir gerçek. Çünkü o günlerde, gazetecilerin kurumlardan haber alma sıkıntıları vardı. Alsalar bile, bilgi güvenilmezdi. Bilgi kaynakları yetkisiz ve yetersiz kişilerdi.

Kendisi de bir gazeteci olan Ivy L. Lee bu boşluğu iyi gördü. Gazetelere, dergilere ve haber ajanslarına müşterinin haber bültenlerini gönderen bir büro fikri başlangıçta herkesi tatmin etti. Ama iş haberle sınırlı kalsaydı günümüze kadar da böyle gelirdi.

Oysa 1930’larda Edward Bernays’ın tanımladığı halkla ilişkiler Ivy. L. Lee’ in ofisinin ve çevresinin sınırlarını çoktan aşmıştı… `Kamuoyunun kristalleşmesi’ adlı yapıtında Bernays `ın tanımladığı iletişim disiplini, kendi içinde tutarlı, bilimsel araştırmaların verileri ışığında geliştirilmiş doğru konseptlerin,

doğru iletişim araçları ile istenen kişi ve guruplara yönlendirilmesini anlatır. Okumaya devam et