PR Nedir?

PR Nedir?

Sevil Paçci

Halkla İlişkiler çalışmalarının amacı itibarı korumak, desteklemek, artırmak ve düşünce, davranış biçimlerine etki edebilmektir.

Halkla İlişkiler, davranışlarımızın, söylediklerimizin ve başkalarının hakkımızda söylediklerinin sonuçları ile, yani “itibarımız” ile ilgili bir uzmanlık alanıdır. Halkla İlişkiler çalışmalarının amacı itibarı korumak, desteklemek, artırmak ve düşünce, davranış biçimlerine etki edebilmektir.

Halkla İlişkiler faaliyetleri bir organizasyon ile hedef kitlesi ve hedef kitlesini etkileyecek kişi ya da gruplar arasında iletişimi sağlamak amacıyla yapılan önceden planlanmış çalışmalardır. Burada organizasyon, özel bir firma, kamu kurumu, sivil toplum örgütü ya da bir kişi de olabilir. Kurulacak iletişimin hedefi dar yada geniş bir kitle olabilir.  Örneğin 20-35 yaşları arasındaki bayan tüketiciler yada bir firmanın hisse sahipleri.

İyi bir itibar, bir anda kazanılamaz; dikkatli bir şekilde oluşturulması ve dürüstlükle yönetilmesi gerekir. Çünkü verdiğimiz mesajlar gerçekler ile uyumsuz ise şirket itibar kaybına uğrar.

Halkla ilişkiler çalışmaları direk olarak iş hedeflerine katkıda bulunmalıdır. Kurum itibarının korunması ve yönetilmesinin organizasyona elle tutulur faydalar sağlaması gerekir. Halkla ilişkiler çalışmalarını sadece yeni bir ürünün lansmanı gibi kısa süreli bir kampanya olarak düşünmek yanlış olur. Şirketin uzun dönem planlarının, stratejilerinin oluşturulmasında da rol oynamalıdır.

Halkla ilişkiler uzmanları bir şirketin iş hedeflerini doğrudan etkileyen kişi ya da gruplar ile, bunların davranış ve kanaatlarını etkileyecek kişi ya da gruplara yönelik ayru ayrı iletişim stratejileri oluşturmalıdır. Örneğin bir şirketin çalışanları, bayileri, tüketicileri, yatırımcıları doğrudan itibarın yönetilmesi gereken alanlar olarak tanımlanabilir. Bu grupları etkileyebilecek kesimler ise, medya, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları olabilir. O halde itibarı yönetmek amaçlı oluşturulacak olan strateji, bu grupların tutum ve davranışları konusunda bize bilgi ve bulgu üreten araştırmaların ışığında geliştirilecek iletişim planları olmalıdır.

PR profesyonelleri çalışmalarında aşağıdaki gibi pek çok teknik kullanabilirler.

– Medya ilişkileri

– Kurum içi iletişim

– e-pr

– Pazarlama İletişimi

– Sponsorluk İletişimi

– Etkinlik Yönetimi

– Araştırma ve Değerlendirme

– Stratejik Planlama

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği tüzüğünde yer alan halkla ilişkiler tanımı ise şöyledir: Halkla İlişkiler, özel ve kamu kuruluşlarının, müşteri, işçi, ortak gibi özel gruplar; resmi çevreler veya geniş anlamında halkla sağlam bağlar kurup geliştirerek kendisini çevresine yerleştirme, topluma tanıtma ve çalışmalarına halk oyundan gelen yankıları değerlendirerek tutumuna yön verme konusunda giriştiği planlı çabalardır.

Yüksekbilgili Eğitim ve Danışmanlık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir