Bölümlendirme, Konumlandırma ve Marka Üzerine

Bölümlendirme, Konumlandırma ve Marka Üzerine

Pazar bölümlemesi, pazarı benzer istek ve ihtiyaçları olan tüketicilerin oluşturduğu, göreceli olarak homojen sayılabilecek alt bölümlere ayırmaktır.

Rekabetin itici gücünün yanı sıra, benzer özellikler gösteren pazar için strateji geliştirmek daha kolaydır, daha verimli olunur ve işletmenin kaynakları daha etkin kulanılır.  Bu nedenlerle de işletmeler pazar bölümlemesi yaparlar. Pazarlarını bölümlerken ise şu faktörleri kullanırlar; pazarı böldükten sonra yapılan pazarlama eylemi, bölmeler içinden bazılarını seçmek ve hangi pazarlara girileceğine, hangi pazarlarda faaliyette bulunulacağına karar vermektir. Hedef pazar ya da pazarlar seçildikten sonra ise konumlandırma yapılır.

Tüketici ile ilgili değişkenlere göre bölümleme :

1.    Coğrafik Bölümlendirme (İtalyan kullanıcı, Fransız kullanıcı gibi)

2.    Demografik Bölümlendirme (Kadın ve erkek, genç ya da yaşlı gibi)

3.    Psikografik Bölümlendirme (Cesur, atak, içe dönük, duygusal gibi) Okumaya devam et

Pazarlamanın 3 Temel Stratejisi

Pazarlamanın 3 Temel Stratejisi

Bir işletmeyi büyütmek için başlangıçta 3 temel pazarlama stratejisini bilmek gerekir.

Müşteri sayısını arttırmak tüm yöneticiler için şirketlerini büyütmenin birinci basamağını oluşturur.

Tecrübesiz satış personeli ve yanlış stratejiler büyük zararlara yol açabilir. Bu yüzden ön koşul, satış personelinin formülü alıp müşteriyi harcamaya yöneltmesidir.

Bunun da en temel ve basit yolu, bir önceki müşterinin ödüllendirilerek diğer müşterilere referans olmasını sağlamak, böylece giderek toplam müşteri sayısını arttırmaktır.

Şirket sahipleri ve yöneticileri zamanlarının çoğunu işletmelerini yönetmek ve yeni müşteri aramakla geçirirler. Genellikle de mevcut müşterilerini gözlemlemeyi önemsemezler. Bu mevcut müşteriler onlar için garantili işlem ve satış miktarı demektir. Ancak bu müşterilerin daha fazla ürün ya da hizmet satın alabileceklerini göz ardı ederler. Okumaya devam et