Bölümlendirme, Konumlandırma ve Marka Üzerine

Bölümlendirme, Konumlandırma ve Marka Üzerine

Pazar bölümlemesi, pazarı benzer istek ve ihtiyaçları olan tüketicilerin oluşturduğu, göreceli olarak homojen sayılabilecek alt bölümlere ayırmaktır.

Rekabetin itici gücünün yanı sıra, benzer özellikler gösteren pazar için strateji geliştirmek daha kolaydır, daha verimli olunur ve işletmenin kaynakları daha etkin kulanılır. Bu nedenlerle de işletmeler pazar bölümlemesi yaparlar. Pazarlarını bölümlerken ise şu faktörleri kullanırlar; pazarı böldükten sonra yapılan pazarlama eylemi, bölmeler içinden bazılarını seçmek ve hangi pazarlara girileceğine, hangi pazarlarda faaliyette bulunulacağına karar vermektir. Hedef pazar ya da pazarlar seçildikten sonra ise konumlandırma yapılır.

Tüketici ile ilgili değişkenlere göre bölümleme :

1. Coğrafik Bölümlendirme (İtalyan kullanıcı, Fransız kullanıcı gibi)

2. Demografik Bölümlendirme (Kadın ve erkek, genç ya da yaşlı gibi)

3. Psikografik Bölümlendirme (Cesur, atak, içe dönük, duygusal gibi)

Okumaya devam et

Müşteri Bağlılığını Yaratmak

Müşteri Bağlılığını Yaratmak

Prof. Dr. İsmet Barutçugil

Müşterilerin alışveriş için bir market veya mağazaya bağlanmaları anlamına gelen müşteri bağlılığı, bir mağazayı diğerlerinden daha fazla sevmek demek değildir. Bağlılık bir tür adanmaktır, psikolojik anlamda bir taahhütte bulunmaktır. Bağlı müşteriler, daha yakınlarında, biraz daha fazla çeşit bulunduran ya da biraz daha düşük fiyatlarla satış yapan bir mağazanın açılması durumunda bile kendi mağazalarında alışverişe devam eden müşterilerdir. Bağlılık yalnızca bir tercih konusu olmaktan öte, kararlı bir benimseme ve sahiplenmedir.

Perakende sektöründe müşteri bağlılığı yaratmak, rekabet avantajı yaratan stratejik bir adımdır. Bunu sağlamak için yapılabilecekler arasında; konumlandırma, hizmet kalitesi, müşteri ilişkileri yönetimi, tanzim ve teşhir etkinliği ve bütün bunların tutarlılığının sağlanması sayılabilir. Okumaya devam et

Konumlandırma Hangi Noktada?

Konumlandırma Hangi Noktada?

Jack Trout

İş hayatındaki insanları son derece zorlayan bir dönemden geçiyoruz. Alvin Toffler, bir zamanlar “Gelecek Şoku” adlı ünlü bir kitap yazmıştı. Kitabın tezi, giderek hızlanan değişimin insanlar üzerinde şoka uğratıcı bir etkide bulunacağıydı.  Zaman Toffler’in öngörülerinin son derece doğru olduğunu kanıtladı. Ama onun sözünü etmediği nokta, hızlanan değişimin şirketler üzerindeki etkisiydi. Bu etki de aynı derecede travmatik olmuştur.

Amerika’nın en büyük ve en başarılı şirketlerinden bazıları değişim karşısında zorluğa düşmüş, hatta pes etmiştir: General Motors, IBM, Sears Roebuck, Westinghouse, Digital Equipment, Wang, Kodak vs. liste daha da uzatılabilir.

Değişimi Gözden Kaybetme Pazarlarının özelliklerini göz ardı eden şirketler bunun olumsuz sonuçlarıyla çok çabuk karşılaşmaktadır. Günümüzde, Pazar konumunu yitirme tehlikesi özellikle büyüktür. Bunun başlıca 4 nedeni vardır:

>>Teknolojide değişimin büyük hızı

>>Tüketici tutumlarındaki çabuk ve öngörülmesi olanaksız değişiklikler

>>Küresel ekonomide rekabetin artması >>ABD şirketlerinde yaratıcı yöneticiler arasındaki rekabetin artması (Bu rekabet işinden az yarar sağlamıyorlar).

>>Zaman konumlandırmadan çok yeniden konumlandırma zamanıdır. (1994’te, bu söz ABD işletmecilik yayınlarında 5155 kez kullanılmış.) Okumaya devam et