Şirketler ve İçerik Pazarlama [İnfografik]

Şirketler ve İçerik Pazarlama [İnfografik]

Mertcan Ermiş

İçerik pazarlama bilgi ve paylaşımı içeren formatların mevcut ve potansiyel tüketiciye sunulmasıdır. Yeni pazarlama trendlerinden olan içerik pazarlama müşterilere daha kaliteli, ilgili ve değerli bilgiler sunar. İçerik pazarlama okuyucunun ve ya izleyicinin dikkatini muhafaza edilerek geliştirilmesi açısından sıradan pazarlama yöntemlerine karşın daha faydalı ve kalıcıdır.
E-dergiler, viral videolar, podcastler, e-posta reklamları, blog yazıları, basın bültenleri birçok içerik pazarlamacıya yeni medya düzeninin sunduğu seçenekler arasındadır. Sosyal medyada kitle iletişim araçları kolay ulaşılır ve masrafı diğer araçlara göre daha az olduğundan içerik kısa vadede mevcut ve potansiyel kitleye ulaşabilir. İçerik pazarlamanın asıl amacı ürün ve hizmetler hakkında iyimser bir düşünce yaratmak, markanın tanınmasını sağlamak, müşterinin faaliyetlerinin ölçülerek iyileştirici geri dönüşler yapmaktır.
Sosyal ağlar ve bloglar içerik pazarlamacılar için en uygun yayın organlarıdır. İnfografikte yer alan verilere göre pazarlamacıların içerik üretme ve bütçe ayırma konusunda problem yaşadıkları kesin. İçerik üretmek ‘kaliteli ve ilgi çekici’ özelliklerini taşımak zorunda olduğunda pazarlamacılar için problemlere bir yenisi daha ekleniyor. Çünkü içerik kullanıcının karar vermesinde etkili olma, ürün ve hizmetlere trafik sağlama, müşteri memnuniyetini ölçme ve marka bilinirliği açısından önemlidir. Okumaya devam et

İnternet Ortamında Pazarlama ve Niş Ürünler İçin Rekabet Analizi

İnternet Ortamında Pazarlama ve Niş Ürünler İçin Rekabet Analizi

Ahmet Usta

Pazarlama, arz yaratma zanaatıdır. Bu anlamda pazarlama sektörünün dinamikleri, internet ortamındaki pazarlama faaliyetleri içinde geçerlidir. Pazarlama çalışmalarında adı sıkça geçen, 4P kavramı online pazar ve niş ürünler içinde yol gösterici olacaktır.

Pazarlama Karması – 4P

Pazarlama karmasının 4 öğesini basitçe tanımlayarak ilerleyebiliriz. 4P, product-ürün, price-fiyat, place-dağıtım, promotion-tutundurma faaliyetleri olarak “pazarlama karması”nı oluşturur. Pazarlama karması, Philip Kotler tarafından kavramlaştırılan bir paradigma, tabi ki gelişen pazar ve teknikler içinde yeni isim, şekil ve eylemlerle melezleşerek gelişmekte ve değişmektedir. Karmanın online dünyadaki karşılığı, ek tanımlar ve eylemler gelmiştir.

Pazar Analizi

Niş (niche) olan yada olduğu düşünülen ürünün dahil olduğu pazarın analizi yapılmak zorundadır, tabi ki niş olmak koşulları gerçekliğinin belirlenmesi gerekiyor. Mesela battal boy kışlık elbise üzerinden niş konumlandırma hedeflersiniz ama pazar analizi sonucunda piyasa doygunluğu yüksek ve rakip çok olabilir yada piyasanın mali hacmi online ticaret için yetersiz kalabilir. Niş pazarın, küçük ama verimlilik içermesi temel şarttır.

Hedef pazarımızın temel rakamlarını öğrenmeliyiz, tekstil pazarında alt dilimde bir niş pazar ise hedefimiz bu pazarın, kurumları, kişileri, ürün fiyatları, kullanıcı kitlesi veri olarak elimizde olmalıdır. Temel kural, rakipler ve fiyatlar gibi mali tabloların öğrenilmesi ve pazarın analitik olarak değerlendirilmesidir. Bu anlamda ekonomik dalgalanmaları takip etmek için geçmiş 2 yıllık dönem incelenmelidir.

Yeni ürünlerin ve dağıtım kanallarının satın alma davranışındaki etkileri, e-ticaretin protokol ve verimliliği, iş ortaklığı ağları ve partner şirketler, promosyon ağları, B2B oluşumları ve web ağları, tedarik ve lojistik standartlar gibi başlıklarda niş pazar çember içine alınıp; mali, teknik ve online ortam içinde değerlendirilmelidir. Böylece arz sürecinin öncesinde maliyet rakamlarımızı belirginleştirmiş oluruz.

Rakiplerin fiyat, kampanya, promosyon, iş ortaklığı yapılarının analizi ve bu analiz sonucunda elde edilen veriler ile, markamızın fiyatını ve ürün konumlandırmasını belirleyebiliriz. Ayrıca niş ürün arzı yapacak şirket, online ortamlarda tanıtım ve satış çalışmalarını teknik olarak önceden test etmelidir. Okumaya devam et

Gerilla Pazarlama ve Geleneksel Pazarlamanın Karşılaştırması

Gerilla Pazarlama ve Geleneksel Pazarlamanın Karşılaştırması

Guerilla_Escalator

1. Geleneksel pazarlama der ki; pazarlama için para yatırman gerekir. gerilla der ki; paran varsa yatır, ama önemli olan para değil, enerji ve hayal gücüdür.

 2. Geleneksel pazarlama insanların aklını karıştırır mistik bir hava yaratır, gerilla ise açık seçik gerçekleri anlatır.

 3. Geleneksel pazarlama büyük iş dünyasına yöneliktir, gerilla pazarlama ise küçük işletmelere yöneliktir.

 4. Geleneksel pazarlama performansı satışla ölçer, gerilla ise karlılığı ön plana çıkartır. Gerilla için önemli olan kar etmektir.

  Okumaya devam et

Buldozer Tipi Satıcı

Buldozer Tipi Satıcı

Zeki Yüksekbilgili

bulldozerSatış ile ilgili yaygın kullanılan tanımlardan biri, ‘bir ihtiyacın doğru olarak tanımlanıp bu ihtiyacı karşılayacak çözümlerin ve  müşterinin elde edeceği faydaların doğru bir yaklaşımla sunulması’ şeklindedir. Satış zannedildiği kadar rasyonel bir süreç değildir, bu sebeple satışı sadece standart kalıplar içerisinde değerlendirmek çok da doğru sonuçlar vermez. Buna net örnekler vermek gerekirse; otomobiller alınırken sadece taşımacılık sorununu gidermek için araç satın alınmaz, otomobilin sağlayacağı saygınlık ve imaj, müşterinin yer almak istediği statü de belirleyicidir. Satın almada salt amaç ürüne sahip olmak değildir, genellikle de fayda üründen daha öne çıkar. Birçok bayan sadece bir makyaj malzemesi satın almaz, güzelliği, bakımı, gençliği ve estetiği satın alırlar, yani temelde satın alınan faydadır. Başarılı satıcılar ürünün kendisi yerine, ürünün alıcısının gereksinimlerine karşılık verip örtüşen faydalarını vurgularlar.

Başarılı satıcılar, özellikle faydayı vurgulayarak ürünü satarken, ürünün üreticisi firma için en değerli nokta sadece satmak değil, memnun müşteriler yaratmaktır. Uzun vadeli ilişkinin yararını bilen firmalar, sadece satışa değil, “kaliteli satışa” odaklanırlar. Bu odaklanmanın sebebi ise gayet rasyoneldir; yeni müşteri elde etmek hayli pahalıdır. Yeni müşteriyi elde etmek için müşteriye bir avantaj, bir kolaylık verilmelidir ki mevcut çalıştığı markayı bıraksın. İşte bu avantajlar ve kolaylıkların hepsi maliyet yaratır. Mevcut müşteriyi elde tutmak ile karşılaştırıldığında, yeni bir müşteri elde etmenin maliyeti yaklaşık beş katıdır. Okumaya devam et