Elektronik Pazarlama

Elektronik Pazarlama

1.GİRİŞ

Genel olarak iş yapmak üretilen bir malı satmak demektir. Pazarlama ise malı satmak için müşterilerle iletişime geçmek ve onlara ürünü satmaya çalışmaktır. Geleneksel olarak bir şirket müşterilerine aşağıdaki yöntemlerle ulaşır:

• Yüz-yüze görüşme ile

• Posta ile

• Telefon ile

Satış kanalı olarak adlandırılan bu değişik yöntemler , müşterilere ihtiyaçları olan ürünleri veya servisleri sunmayı amaçlarlar. Internetin yaygınlaşması, ve iş hayatında kullanılmaya başlanması bir çok iş alanının geleneksel yöntemlerini değiştirmiş ve e-business denilen terim ortaya çıkmıştır. Bir araştırmaya göre , 1998 yılında internet ekonomisi 300 milyar dolarlık bir gelir yaratmıştır. Ayrıca elektronik ortamlarda alışveriş geleneksel yöntemlere göre çok daha popular hale gelmiştir. Internet üzerinde iş yapmanın avantajları söyle sıralanabilir:

•  Çok daha büyük bir kitleye ulaşabilme imkanı

•  Müşteriyle daha yakın ilişki kurabilme

•  Masraflarda azalma

• Zamandan kazanç Okumaya devam et