Uluslararası Piyasalarda Pazarınızı Nasıl Seçersiniz?

Uluslararası Piyasalarda Pazarınızı Nasıl Seçersiniz?

Uluslararası Pazarlama – Cem Kozlu İş Bankası Kültür Yayınları

Pazar seçimi, pazar bölümlenmesi olanakları ile birlikte incelenirse dört yaklaşım ortaya çıkar:

Az Sayıda Ülkede Birkaç Pazar Bölümüne Yönelmek Bu çifte yoğunlaşma, özellikle ürün bir çok ülkede belirgin gruplara cazip geliyorsa ve firmanın kaynakları çok pazara yönelecek kadar geniş değilse, uygundur. Başarı için bölümlerin büyük ve istikrarlı olması gerekir.

Az Sayıda Ülkede Bir Çok Pazar Bölümünü Hedef Almak Firmanın geniş bir ürün gamı varsa, bir reklam şemsiyesi çoğu ürünü kapsıyorsa ve hedef alınan pazar boyutları büyük ise bu seçenek yeğlenebilir.

Bir Çok Ülkede Bir Pazar Bölümüne Girmek Geniş kitlelere seslenen tek ürünü olan firma bu yolu seçebilir.

Bir Çok Ülkede Bir Çok Pazar Bölümünü Hedef Almak Bu seçeneği kullanabilmek için firmanın hem bir çok bölüme cazip gelen ürün dağarcığı, hem de mali kaynakları olmalıdır.

Temel iki seçenek, yoğunlaşma veya yaygınlaşma arasında karar verirken firma şu etkenleri gözden geçirmelidir:

Satış İşlevi Eğer ürüne karşı kuvvetli bir talep varsa ve az bir çabayla çok satış gerçekleştirmek olanaklıysa, firma yaygınlaşma yani bir çok pazara yönelme yolunu seçebilir. Çeşitli engeller ve istemin yetersizliği ilk dağıtımı güçleştiriyorsa firma yoğunlaşma yani ancak birkaç pazara girme seçeneğini kullanacaktır. Okumaya devam et