Bayi Yönetimi

Bayi Yönetimi

Zeki Yüksekbilgili

Günümüzün ticari ortamında pazarlama faaliyetleri içerisinde mal ve hizmetlerin dağıtımı ile ilgili eylemlerin önemi gittikçe artmakta ve dağıtım faaliyetleri karmaşık bir yapıya bürünmektedir. İşletmeler sürekli olarak daha etkin çalışan kanal sistemleri oluşturmaya çalışmaktadırlar. Kanal etkinliğinin artırılmasında ise kanal içerisinde üyelere sağlanan destek faaliyetleri büyük bir önem taşımaktadır. Aracılara yönelik kanal destek faaliyetlerine göz atıldığında, genelde bu desteklerin parasal ve parasal olmayan destekler olduğu görülmektedir.

 Bu destekler aşağıdaki şekillerde olabilir;

 –          Performansa dayalı ödüller

Burada amaç bayiyi teşvik edecek, harekete geçirecek performans kriterleri belirleyip, bu kriterlere ulaşıldığında bayiyi maddi olarak ödüllendirmektir. Bu ödüllendirme özel fiyatlandırma, indirim oranı, mal fazlası, performans primi şeklinde olabilir.

 –          Pazarlama desteği Okumaya devam et