Satış Elemanının Fıtratı

Satış Elemanının Fıtratı
Fatih Gümüş

Fıtratın ne olup ne olmadığı konusuna daha önce Müşteri Fıtratı adlı yazımızda değinmiştik. Bundan dolayı fıtratla ilgili tanımsal bilgileri söz konusu yazıya havale ederek satış elemanı fıtratını konu edineceğimiz makalemize geçebiliriz.
Fıtratın meslek seçimindeki önemi hiç şüphesiz yadsınamaz. Hatta bazen fıtratla meslek o kadar iç içe geçer ki; işin duayenleri dahi “hakikaten bu işi, bu adamdan başkası yapamaz” demek durumunda kalırlar. Pekiyi, gerçekten işinde başarılı bir kişinin fıtratı ile yaptığı iş arasında olumlu yönde bir korelasyon söz konusu mudur? Veya olmalı mıdır?

Bu sorunun cevabını en iyi verebilecek kişiler olan seçme ve yerleştirme uzmanları kişilerin fıtratının yapmayı düşündükleri işle uyuşmasının hayati olduğu konusunda ısrarlılar. Çünkü diyor uzmanlar, mesleklerin ortaya çıkışını sağlayan, o meslekleri yapabileceğini düşünen insanların girişimleridir. Bilindiği gibi insanlar yaradılıştan gelen bir sevk-i ilahiye ile yapabilecekleri işler üzerine yönelirler. Böylece bir işi, o işin gerektirdiği yetkinliğe ve yatkınlığa sahip kişiler yapabilirler. Her ne kadar bazı yetkinliklerin eğitimle kazandırılabileceği üzerinde durulsa da, aslında eğitimle yapılan uygun bir temel üzerine inşa etme işidir. Hedef kitlede uygun bir temel yani fıtrat olmadığı sürece eğitimle alınabilecek mesafe istenen başarıdan oldukça uzak olacaktır. Bu verilerden de anlaşılacağı üzere meslek seçiminde ve mesleki başarıda fıtrat işin olmazsa olmazlarındandır.

Satış elemanlığı da uygun fıtrat üzerinde şahlanan bir meslektir. Satış elemanı alım ilanlarında herkesin bildiği birkaç genel geçer özellik sayılsa da bunlar satış elemanı fıtrat özelliklerine dair gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü satış elemanlığı belirli kalıpları olan bir meslek değildir. Aksine kalıpsız diyebileceğimiz sonsuzluk formunu kullanan bir alandır. Bu işi yapacaklarında aynı formu kullanıyor olmaları veya kullanmaya elverişli bulunmaları gerekmektedir. Çünkü satış elemanlığının muhatabı insandır ve insan bildiğimizin ya da bilmek istediğimizin aksine çok daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Söz konusu yapı ise davranış kalıplarını yıkmaktadır.

Bu karmaşıklığa hitap edecek kişinin fıtrat hinterlandında karmaşıklığın boyutuna göre çözümleyici pek çok yetiye sahip olması mecburidir. Satış elemanı işini yaparken adeta bir sanat icra eder. Müşteri sahnesinde, her bir müşteri için empati ve sempati yoğunluklu kişiye özel oyunlara perde der. Fıtratının gereği olarak bu durumdan haz alır. Bıkkınlık ve yılgınlık göstermez. Her oyun onun azmini ve şevkini artırır. Oynadıkça ustalaşır, ustalaştıkça da daha kısa ama daha etkili oynar ve sonuç alır. Yani satar.

Satış elemanı fıtratına ilişkin buraya kadar söylediklerimizi birer ipucu olarak kabul edersek, bu ipuçlarının bizi götüreceği nihai betimleyici kelime “sanat”dır. Çünkü satış gerçek anlamda bir sanat ve satış elemanı da sanatçıdır. Dolayısıyla satış elemanının sahip olması gereken temel fıtrat özelliği sanatsal yatkınlık olmalıdır. Sanatsal yatkınlık klasik satış elemanı alım ilanlarında belirtilen birkaç özelliğin anlatmaya çalıştığı kişi profilinin çok ötesinde apayrı bir gerçekliği ifade eder ve bu gerçeklik sahibini özel ve özgün kılar. Bu özgünlüğün adı ise Sanatçı Satış Elemanıdır.

İLAN: İşletmemize satış elemanları alınacaktır.

Başvuruda bulunacak adaylarda aranan tek özellik; SANATSAL YATKINLIKTIR!

Yüksekbilgili Eğitim ve Danışmanlık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir