Satış Elemanı ve Mesleki Örgütlenme

Satış Elemanı ve Mesleki Örgütlenme

Fatih Gümüş

Bilinen, hemen hemen tüm disiplinler insanlara örgütlü olmayı tavsiye ederler. Bu tavsiyenin temel çıkış noktasını ise “birlikten kuvvet doğar” prensibi oluşturmaktadır. Bireysel girişimler ve mücadeleler fikrin başlangıç aşamasında önem arz etmekle birlikte işin eylemsellik kazandığı noktadan itibaren ortak aklın işe koşulması gerekmektedir.

Örneğin, mevcut halinden memnun olmadığınız bir durum söz konusu ve bu gidişatı düzeltecek çok orijinal fikirleriniz olduğunu düşünüyorsunuz. Ancak tek başınıza bu fikirleri eyleme dönüştürecek gücünüz yok. Fakat fikirlerinizi sahiplenecek birilerini bulabilirseniz iyi gitmeyen pek çok şeyi değiştireceğinize inancınız tam. Öyleyse ne yaparsınız? Tabi ki, insanlara fikirlerinizi anlatarak onları organize eder ve onları dernek, vakıf, parti, oda, platform gibi isimlerle tanımlanan bir yapı etrafında birleştirirsiniz. Böylece tek başınıza yapmanıza imkân olmayan şeyleri birlikte yaparak hem daha iyi ve kapsamlı, hem de daha kolay bir şekilde yapmış olursunuz.

Buradan yola çıkarak konumuz gereği ülkemizin ve dünyanın en çok çalışanı bulunan satış ve pazarlama sektörünün iş görenlerinde mesleki anlamda örgütlenme ne durumda bir bakalım. Sektörde faaliyet gösteren tespit edebildiğim kadarıyla on bir adet dernek bulunuyor.

      Bunlar;

 • Trakya Satış Elemanları Yardımlaşma Derneği
 • İnegöl Satış ve Pazarlama Elemanları Derneği
 • Tüm Pazarlama ve Satış Çalışanları Derneği
 • Satış Temsilcileri Derneği
 • Satış Yöneticileri ve Satış Temsilcileri Derneği
 • Sivas Satış Temsilcileri ve Pazarlamacıları Derneği
 • Satış Adamları Derneği
 • Doğrudan Satış Derneği
 • Eskişehir Satış Temsilcileri Fikir Kulübü
 • Balıkesir Satış ve Pazarlama Derneği Oluşumu
 • Satış, Pazarlama ve Merchandiser Elemanları Derneği

Adı geçen derneklerin üye sayıları, var oluş amaçları, sektöre yönelik çalışmaları, birbirleriyle ilişkileri, satış ve pazarlama elemanlarının ücret, sigorta, daimi iş, kariyer, çalışma saatleri, mesleki gelişimleri, mesleği benimseme gibi daha pek çok konu hakkında görüşleri, çalışmaları, etkinlikleri neler bilmiyoruz. Ancak, bu iyi niyetli girişimler sektörel örgütlenmenin alt yapısının oluşumunda birer kilometre taşı olarak önemli bir görev üstleniyorlar.

Satış ve pazarlama sektörü en çok çalışanı olan, en çok eleman sirkülasyonu bulunan, icracıları tarafından bile tam olarak benimsenememiş bundan dolayı da itibar sorunu bulunan, çalışanlarının sosyal haklar konusunda en az desteklendiği bir alan olarak çıkıyor karşımıza. Bundan dolayı mevcut derneklerin kendilerini her yönden geliştirmeleri bir taraftan da yeni derneklerin kurulması gerekmektedir. Bunun bir adım ilerisi de tüm dernekleri tek çatı altında toplayacak bir federasyon ve sonrasında konfederasyon yapılanmasına gidilmesidir. Ancak alt ve üst kurumlar oluşturulurken dikkat edilmesi gereken en önemli konu tüm yapılanmanın sadece ve sadece satış ve pazarlama elemanlarından oluşturulmasıdır. Çünkü sektörde satış ve pazarlama elemanları dışında kalan çalışanların, özellikle yöneticilerin zaten son derece etkili ve güçlü örgütlenmeleri bulunmaktadır. Ayrıca meslek dışından katılımlar esas kitleyi, yani satış ve pazarlama elemanlarını, asıl amaçlardan uzaklaştıracağı için zararlı olmasa da faydasız olur.

Başta da belirttiğimiz gibi satış ve pazarlama elemanları “birlikten kuvvet doğar” ilkesi gereğince çeşitli çatılar altında mutlaka mesleki örgütlenmeye gitmelidirler. Genç ve dinamik nüfusuyla her ortam ve fırsatta övündüğümüz ülkemizin 15 – 24 yaş arası bireylerinin, çalışma hayatına adım attıkları mesleklerin başında gelen satış ve pazarlama elemanlığı “köprüyü geçene kadar” algısından kurtarılarak çalışanlarını maddi ve manevi yönden tatmin eden bir konuma yükseltilmelidir. Bunun birinci aşaması ise mesleki duyarlılık öncülüğünde örgütlenmedir.

 

Yüksekbilgili Eğitim ve Danışmanlık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir