Sağlık Sektöründe Hizmet Pazarlaması ve Halkla İlişkiler

Sağlık Sektöründe Hizmet Pazarlaması ve Halkla İlişkiler

 Ömer Karahan

Pazarlama işlevi, malların ve hizmetlerin pazarlanmasında yapılan bir eylem, iş, çalışma ya da hizmettir. Pazarlama işlevleri, pazarlanacak malın ya da hizmetin türüne, tüketicilere, ekonomik ve toplumsal koşullara göre değişir ve çeşitlenir.

Pazarlamanın hizmet üretimine ilişkin işlevlerini incelemeden önce, hizmet kavramının ne olduğunun üzerinde durulmasında fayda vardır. Zira, ekonomik eylemlerin önemli bir kesimini hizmetlerin oluşturduğu muhakkaktır. Ancak hizmetlerin ne olduğunu kavramak ve hizmetleri gruplamak güçtür. Çünkü, pazarlama, daha çok mal yönlü olarak düşünülmüş ve hizmetlerin belirlenmesi yolunda gerekli çaba da pek gösterilmemiştir. Bununla beraber, hizmet pazarlaması kavramının, pazarlama biliminin gittikçe gelişen ve zenginleşen bir alt disiplini olarak kabul edildiği günümüzde, gerek pazarlama kavramının ve gerekse uygulamacıların bu konuya eğilmelerini ve akademik çalışma yapmalarını sağlamıştır.

Bu durumda hizmetler şu biçimde tanımlanabilir: “ Bir malın ya da hizmetin satışına bağlı olmaksızın, son tüketicilere yada işletmelere pazarlandığında gereksinme ve hizmet doygunluğu sağlayan, bağımsız olarak tanımlanabilen eylemlerdir”.

Hizmetleri mallardan ayıran başlıca özellikler şunlardır: Okumaya devam et

Sağlık Kuruluşlarının İnternet Siteleri Neden Önemlidir?

Sağlık Kuruluşlarının İnternet Siteleri Neden Önemlidir?

Fethiye Savaşan

 

Günümüzde web sayfası olmayan bir sağlık kuruluşu düşünülemez. Web sayfaları sağlık kuruluşlarının internetteki yüzüdür ve genellikle tahmin ettiğimizden daha önemlidirler. Web sayfaları önemlidir çünkü´;

• Sağlık kuruluşunuza hiç gelmemiş olan potansiyel bir hasta için, sağlık kuruluşunuzun ilk algısı internet sitesidir. Diğer bir söylemle sağlık kuruluşunuz, onu hiç ziyaret etmemiş bir hasta için (eğer hakkınızda başka şeyler de duymamışsa)sadece web sitenizden ibarettir.

• Hastalar alacakları sağlık hizmeti ile henüz karşılaşmadıklarından veya karşılaştılarsa da değerlendirecek yeterlilikte olmadıklarından, verilecek hizmeti fiziksel unsurlarla değerlendirme eğilimindedirler. Kuruluşunuza henüz gelmemiş olan bir hasta için ilk fiziksel özelliğiniz sitenizdir.

• Web sayfanız kurumunuzu veya kuruluşunuzu ziyaretçiye tanıtmanız için size zamandan ve sürekli zahmetten daha bağımısız ve ucuz bir ifade ortamı sağlar. Web sayfanızın tasarımı ve alt yapısı buna uygunsa, kendinizle ilgili (“Hakkımızda” grubu)dilediğiniz kadar bilgi ekleyebilirsiniz. Tek şart bu bilgilerin iyi sınıflandırılmış olmaları ve navigasyonun rahat olmasıdır. Okumaya devam et

Sosyal Medyada Olmalı Mı, Olmamalı Mı?

Sosyal Medyada Olmalı Mı, Olmamalı Mı?

Fethiye Savaşan

İnternet iş hayatımıza girdi gireli, olmazsa olmazlarımız internetle ilgili oldu. Maillleşmeler, faks, sonra internet sitelerimiz derken bloglar devreye girdi. Blogları esas müşteriler tuttu ve bu müşteriler denedikleri ürünler hakkında fikirlerini paylaştı. Blog meselesi internet sitelerinin tek yönlü iletişimine karşılık daha interaktif bir seçenek olarak ortaya çıktı. Karşılıklı canlı bir konuşma olmasa da bloglarda insanlar yorum bölümlerine fikirlierini yazarak paylaştılar.

Derken blogları konuşmayı bıraktık ve daha yeni bir akım olan sosyal medya hayatımıza girdi.

Sosyal medya bir bilginin en hızla şekilde çok fazla kişiye ulaşabildiği bir mecra halini aldı. İstediğimiz zaman kontrol edebildğimiz, takipçi sayılıramızın tutku haline gedliği bu dünyaya iş dünyası da büyük bir fırst olarak görüp içine daldı. Her yeniliğe olduğu gibi bu yeniliği de çok fazla sorgulamadan atladık gittik içine. Şu günlerde sosyal medyada olmazsam ölürüm, hatta olmamanın da etrafca ayıp sayıldığı bu dünyada sağlık çalışanlarının yada hastanelerin olması kaçınılmaz oldu. Hala çalıştığım insanlara önerip önermeme konusuna geldiğimde internet ortamını ve sağlık hizmetlerinin pazarlanması konusundaki eğitimim dikkatli olmam gerektiğini söylüyor. Zira itibar yolda yürürken bulunan bir şey değil…

Peki sağlıkçılar açısından durum nedir? Türkiyenin kültürel yapısı düşünüldüğünde, kişi ve kurumların itibarları düşünüldüğünde, halkın genel olarak sağlıkçıya önyargıyla bakması(hatta son dönemde artan sağlıkçı şiddeti düşünüldüğünde), malpraktis iddaların basın tarafından yargılaması yapıldığı düşünüldüğünde, malpraktisin komplikasyondan ayrırmanın bilirkişilerce bile zor olduğu ve hala tartışıldığı düşünüldğünde sosyal medya bize yarar mı zarar mı sorusu önem kazanır… Okumaya devam et