Değerli Müşterileri Kazanmak ve Elde Tutmak İçin Doğrudan Pazarlama

Değerli Müşterileri Kazanmak ve Elde Tutmak İçin Doğrudan Pazarlama

Güventürk Görgülü

Doğrudan pazarlama dendiğinde çoğu kişinin aklına katlanıp bir zarfa konmuş veya zarfa konma ihtiyacı bile duyulmamış, evlerimizin ve ofislerimizin posta kutularını dolduran, çoğu zaman da bakılmadan çöpü boylayan broşür yığınları gelir. Ama her pazarlama faaliyeti gibi doğrudan pazarlama da kötü yapıldığında “harcamaya” iyi yapıldığında “yatırıma” dönüşebilir. Üstelik iyi tasarlanıp, iyi uygulandığında pazarlama faaliyetleri içinde en etkililerinden biri olduğunu da asla unutmamamız gerekir…

Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği (DPİD) tarafından 16 Mayıs’ta düzenlenen “Doğrudan Pazarlamada Yaratıcılık” konulu konferansta, doğrudan pazarlama kampanyalarının etkisini en üst düzeye çıkartacak eşsiz ipuçları edindik. Yaklaşık 25 yılını doğrudan pazarlama konusuna vermiş bir uzman olan Andy Owen hem doğrudan pazarlamanın gücünü hem de işin nasıl yapılması gerektiğini çarpıcı örneklerle anlattı.

Hafif esprili İngiliz üslubu ve son derece tempolu konuşmasının başında Owen doğrudan pazarlamayı şöyle tarif etti: “Doğrudan pazarlama, müşterileriniz ve potansiyel müşterilerinizle tutarlı (sürekliliği olan) bir diyalog/ilişki kurmak için yapılan herhangi bir şeydir.”

Profesyoneller tahmin etmez bilir; müşterisinin parasını boşa harcamaz diyen Owen, Türkiye ve çevresindeki ülkelerde doğrudan pazarlamanın daha başlangıç aşamalarında olduğunu söyleyerek pazarlamada başarının ölçütlerini şöyler sıralıyor:

1- Daha fazla müşteriniz olacak

2- Müşterileriniz sizinle daha sık iş ilişkisi kuracak

3- Müşterileriniz daha fazla para harcayacak. Okumaya devam et