Doğrudan Pazarlama Ve Doğrudan Pazarlamada Bir Araç – Veri Tabanı Pazarlaması

Doğrudan Pazarlama Ve Doğrudan Pazarlamada Bir Araç – Veri Tabanı Pazarlaması

Melihşah Leventoğlu

1. GİRİŞ

Günümüzde, sürekli değişim yaşayan iş dünyasının gereksinimlerinin doğal sonucu olarak, pazarlamanın öğeleri de sürekli yenilik ve değişiklik göstermektedir. Pazar yapılarında, tüketici ihtiyaçlarında, pazarların yerleşim bölgelerinde, satışa sunulan ürün ve hizmet çeşitlerinde oluşan değişiklikler karşısında, doğal olarak pazarlama yöntemleri ile satış güçlerinin organizasyonlarında da değişikliklerin olması gerekmektedir. İşte, bu dinamizmin bir sonucu olarak çağdaş pazarlama yöntemleri arasına doğrudan pazarlama da girmiştir ve bu pazarlama yöntemi her geçen gün daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Türkiye’deki kullanım yaygınlığı da gün geçtikçe artmaktadır .

2. GENEL OLARAK DOĞRUDAN PAZARLAMA

Pazarlama yönetimlerinde önemi gittikçe artan ve dünyanın birçok ülkesinde güttükçe daha yaygın olarak kullanılan doğrudan pazarlama, ülkemizde nispeten kısa bir geçmişe sahip olmakla beraber, özellikle 1990’dan bu yana, dinamik yaşantının ihtiyaçları doğrultusunda daha fazla kullanılmaktadır.

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemi anlaşılan doğrudan pazarlamanın hızla gelişmesinin çeşitli nedenleri vardır. Doğrudan pazarlamanın çağdaş iş yaşamının gereksinimlerini karşılaması ve insanların alışveriş edecek fazla zamanlarının olmaması durumunda onlara evlerinden alışveriş fırsatı yaratması bu nedenler arasındadır. Ayrıca, global olarak dağıtım kanallarının çeşit, yapı ve uygulamalarında meydana gelen değişiklikler de doğrudan pazarlama uygulamalarını yaygınlaştırmaktadır. Okumaya devam et

Değerli Müşterileri Kazanmak ve Elde Tutmak İçin Doğrudan Pazarlama

Değerli Müşterileri Kazanmak ve Elde Tutmak İçin Doğrudan Pazarlama

Güventürk Görgülü

Doğrudan pazarlama dendiğinde çoğu kişinin aklına katlanıp bir zarfa konmuş veya zarfa konma ihtiyacı bile duyulmamış, evlerimizin ve ofislerimizin posta kutularını dolduran, çoğu zaman da bakılmadan çöpü boylayan broşür yığınları gelir. Ama her pazarlama faaliyeti gibi doğrudan pazarlama da kötü yapıldığında “harcamaya” iyi yapıldığında “yatırıma” dönüşebilir. Üstelik iyi tasarlanıp, iyi uygulandığında pazarlama faaliyetleri içinde en etkililerinden biri olduğunu da asla unutmamamız gerekir…

Doğrudan Pazarlama İletişimcileri Derneği (DPİD) tarafından 16 Mayıs’ta düzenlenen “Doğrudan Pazarlamada Yaratıcılık” konulu konferansta, doğrudan pazarlama kampanyalarının etkisini en üst düzeye çıkartacak eşsiz ipuçları edindik. Yaklaşık 25 yılını doğrudan pazarlama konusuna vermiş bir uzman olan Andy Owen hem doğrudan pazarlamanın gücünü hem de işin nasıl yapılması gerektiğini çarpıcı örneklerle anlattı.

Hafif esprili İngiliz üslubu ve son derece tempolu konuşmasının başında Owen doğrudan pazarlamayı şöyle tarif etti: “Doğrudan pazarlama, müşterileriniz ve potansiyel müşterilerinizle tutarlı (sürekliliği olan) bir diyalog/ilişki kurmak için yapılan herhangi bir şeydir.”

Profesyoneller tahmin etmez bilir; müşterisinin parasını boşa harcamaz diyen Owen, Türkiye ve çevresindeki ülkelerde doğrudan pazarlamanın daha başlangıç aşamalarında olduğunu söyleyerek pazarlamada başarının ölçütlerini şöyler sıralıyor:

1- Daha fazla müşteriniz olacak

2- Müşterileriniz sizinle daha sık iş ilişkisi kuracak

3- Müşterileriniz daha fazla para harcayacak. Okumaya devam et