İşletmeler, Pazarlama Stratejilerini Nasıl Oluşturmalıdırlar?

İşletmeler, Pazarlama Stratejilerini Nasıl Oluşturmalıdırlar?

Ufuk Gergerlioğlu / Dünya Gazetesi

Şirketlerin pazarlama amaç ve hedeflerine ulaşabilmeleri için pazarlama stratejilerini dikkatlice belirlemeleri gerekmektedir. Aynı zamanda bu noktada belirlenen stratejiler, işletmenin stratejik amaç ve hedeflerine dolayısı ile vizyonuna hizmet etmelidir. Aksi takdirde belirlenen stratejiler, kaynak israfından öteye geçmeyecektir. Bu aşamada çok kritik bir hususu belirlemekte fayda vardır. Pazarlama stratejilerini belirlerken strateji ve faaliyet kavramlarının karıştırılmaması gerekmektedir. Strateji, değişen koşullar karşısında hızlı, farklı ve yaratıcı çözümlerle başarıya ulaşmak olarak tanımlanır. Bu sebeple pazarlama stratejilerini sıralarken özellikle bu kavramın dikkate alınması gerekmektedir. Eğer belirlediğiniz stratejiler, yukarıdaki strateji tanımı ile bütünleşmiyorsa bunun adı sadece bir faaliyettir. Aslında strateji üretmek çok kolay olmadığı için şirketlerimiz pazarlama stratejileri yerine pazarlama kavramını kullanırlarsa daha akıllıca hareket etmiş olurlar. Örneğin; on iki adet faaliyet belirlediniz, fakat bu faaliyetler bütçenizi aşıyor, bu durumda faaliyetleri azaltmak mı iyidir, yoksa bu faaliyetlerin bir şekilde alternatiflerini sağlamak adına stratejiler üretmek mi iyidir? İşte strateji bu kadar kritik bir kavramdır. Faaliyetle karıştırılmamasına çok özen gösterilmelidir.

Pazarlama stratejilerini belirlerken bazı adımları takip etmek gerekmektedir. Birinci adım, pazar bölümlemesinin yapılmasıdır. Şirketler, her kesimin istek ve ihtiyacını karşılayamayacağı için potansiyel pazarlardan bazılarını işletme kaynak ve becerilerinin de göz önüne alarak elenmesi gerekmektedir.

Bu bölümlemenin ardından şirketler hedef pazar seçimini yapmalıdırlar. Çünkü, işletmeler, pazar bölümlemesi ile oluşan müşteri gruplarından en yüksek derecede tatmin edeceği bir bölümü hedeflemesi gerekmektedir. Firmalar, bu hareket tarzı ile kıt kaynaklarını ve becerilerini en verimli bir şekilde kullanarak başarılarını artırabilirler. Bu aşamadan sonra pazarlama karmasının hedef pazara uygun bir bileşimle oluşturulması gerekmektedir. Doğru hedef kitleye doğru fiyatla doğru ürünle ve doğru dağıtım ve tutundurma ile ulaşılması şirketin belirleyeceği en kritik süreçlerden biridir. Son olarak ta bu yapılanma çerçevesinde rekabetçi pazarlama stratejilerinin belirlenmesi sağlanmalıdır. Bu adımın üç ayrı aşaması vardır. Birincisi, farklılaştırılmamış pazarlama stratejisi, ikincisi, farklılaştırılmış pazarlama stratejisi sonuncusu da yoğunlaşmış pazarlama stratejisidir. Farklılaştırılmamış pazarlama stratejisinde pazarda farklı müşterilerin olduğunu varsayılmasına karşın tümüne aynı pazarlama bileşimi ile ulaşılmaya çalışılır. Farklılaştırılmış pazarlama stratejisinde belirlenen her pazarlama bölümü için ayrı bir pazarlama bileşimi geliştirilir ve uygulanır. Yoğunlaşmış pazarlama stratejisinde ise işletme az sayıda mal veya hizmet ile bir veya birkaç pazar bölümü hedef alır. Yazımı pazarlama gurusu Kotler’in bir sözüyle bitirmek istiyorum.

“Büyük stratejiler, birçok destekleyici faaliyetin eşi bulunmaz ve taklide imkan tanımayan bir şekilde bir araya getirilmesinden oluşur.”

Yüksekbilgili Eğitim ve Danışmanlık

İşletmeler, Pazarlama Stratejilerini Nasıl Oluşturmalıdırlar?” hakkında bir yorum

  1. 18 Mart 2013Kesinlikle haklısınız. Ajans kuracağım diye bore7 alıp bir sfcrfc para batıran akdraaşım oldu. Sosyal medya uzmanlığı demek biraz da mfchendislik ve inovasyon demek. Tfcrkiye’de e7ok yanlış anlaşılıyor bu iş.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir