Bir Şirketin Etkin Pazarlama Stratejisi Belirlerken Dikkat Etmesi Gerekenler

Bir Şirketin Etkin Pazarlama Stratejisi Belirlerken Dikkat Etmesi Gerekenler

Strateji, işletmenin çevresi ile arasındaki ilişkileri düzenlemesi ve rakiplerine karşı üstünlük sağlaması için, şirketin iç çevresini ve kaynaklarını harekete geçirmektedir. Bugün şiddetli rekabet içinde bulunan sektör ve ekonomilerde strateji oluşturmak ve uygulamak mutlaka gerekmektedir. Başarılı bir pazarlama yöneticisi tüketicilerin çağdaş pazarlamanın odak noktasını oluşturması nedeniyle bu kavramlara hakim olmak zorundadır.

Pazarlama stratejisi geliştirmek için önce işletmenin hedef pazarını belirleyerek pazarı bölümlenmeli sonra da bu hedef pazara yönelik olarak pazarlama karmasını (4P=Ürün, Fiyat, Tutundurma Dağıtım) oluşturmalıdır. Son yıllarda Kotler gibi pazarlama guruları 4 P’ye insan, politika, kamuoyu gibi kavramları da ilave etmiştir.

Son olarak başka bir önemli konu ise; etkin pazarlama stratejileri belirlemek isteyen departmanların öncelikle sahayı iyi tanıması gerekmektedir. Bir şirketin pazarlama departmanı çalışanları sınırlı da olsa tıpkı saha satış teşkilatı gibi çeşitli dönemlerde pazara çıkarak incelemeler (kurumsal imaj, dağıtım kanalı, müşteriler vb.) yapmalıdır. Müşterileri, dağıtım kanallarını ve rakiplerini yerinde gözlemlemelidir. Sadece hazırlanan raporlara, gelen e-maillere, sektörel dergilere ya da satış teşkilatından gelen bilgilere dayanarak ofiste oturarak fikir geliştirilmemelidir. Pazarlama departmanı çalışanlarının sahaya çıkması sektörünün durumunu ve müşterilerin  beklentilerini daha iyi anlamalarını sağlayacaktır.

Yüksekbilgili Eğitim ve Danışmanlık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir