Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Sırları (2. Bölüm)

Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Sırları (2. Bölüm)

Asuman Bayrak

Karar Vermeyi Çabuklaştırmanın Beş Sırrı

1. Sır: Her zaman “en iyi” ürün kazanmaz. Üzerinde karar verilmesi en kolay olan ürün kazanır.

Çoğu durumda, en iyi ürünün, üzerinde karar verilmesi en kolay ürün olduğunu anlayın.

Zor bir karar verme döngüsü gerektiren “en iyi” ürüne takılıp kalmayın. Karar verme konusundaki engeller, o ürünü listenin başından çok çok aşağılara düşürecektir.

Müşteriye satış yapmayın. Onun satın almasına yardım edin. Müşterinin satın almasına yardım etmek, onun en iyi, en kolay, en az zaman alacak kararı vermesine yardım etmek demektir.

Ürününüzü, satın alınması en kolay ürün durumuna getirin. Her türlü engeli bulup ortadan kaldırın. Karar verme sürecini baştan sona, acımasızca gözden geçirin ve her türlü tıkanıklığı mutlaka ortadan kaldırın.

Bir pazarlamacının yapabileceği en etkili şeyin, karar vermeyi kolaylaştırmak, böylelikle çabuklaştırmak olduğunu anlayın.

2. Sır: Karar vermenin çabukluğu, ürününüzü ya çıkaracak ya batıracaktır. Karar verme çabukluğunu, pazarlamada en önemli tek etken, pek çok durumda da marka seçiminden daha önemli bir etken olarak görün.

Karar vermeyi rakiplerinizden daha kolay duruma getirerek müşterilerinizin sayısını rakiplerinizden daha hızlı çoğaltın.

3. Sır: İnsanların karar verirken geçtikleri beş can alıcı aşama, herkes için aynıdır. Bu aşamaların özellikleri birbirinden çok farklıdır; bunlar, sizin ürününüzü ya batıracak ya çıkaracaktır.

Karar vermeyi, müşteri için en iyi duruma getirin ve çabuklaştırın.  Karar verirken insanların geçtikleri aşamaları, başından sonuna kadar iyice anlayın. Bu, bir sonraki sır nedeniyle yaşamsal önemdedir. Bu beş aşama şunlardır: • Karar vermeye karar vermek • Seçenekler arasından seçim yapmak • Denemek • Uygulamak / sürekli kullanmak • Bağlanmayı yaygınlaştırmak

4. Sır: Karar verme sürecini çabuklaştırmak için çok sayıda gizli yöntem vardır. Aşırı güvenceler vermek, işi sonundan yakalamak için ürünü bedava vermek, ortaklaşa pazarlamak, çılgınca sunuşlarda bulunmak, olmayacak denemelere girişmek ve ürünlere meydan okumak gibi alışılmamış yöntemlere baş vurmayın.

Karar vermeyi kolaylaştırmaya ve çabuklaştırmaya odaklanmak amacıyla, müşterinin, rakiplerinizin ürününü değil de sizinkini seçmesini sağlamak için harcadığınız kadar zaman harcayın.

Müşteriyi, daha hızlı harekete geçmesi için zorlamayın. Müşteri buna, sizi geriye iterek tepki verecektir.

Onun karar vermesini olanaklı kılın, zorlamayın.

5. Sır: Karar verme sürecini çabuklaştırmanın en iyi yolu, bu süreçteki adımları sistemli olarak belirleyip saptamak, sonra da tıkanma noktalarını ortadan kaldırmaktır.

Karar verme döngüsündeki beş aşamanın, sizin ürününüz açısından nasıl işlediğini belirleyip saptayın.

Bu karar aşamalarını başından sonuna kadar acımasızca inceleyin ve bütün gizli engelleri, tıkanıklıkları ve kısıtlamaları ortadan kaldırın.

Ürününüzün satın alınmasını, alınmamasından daha kolay duruma getirin.

Farklı türlerdeki müstakbel müşterilerinizi ve müşterileriniz karar verirken söz konusu olabilecek farklılıkları anlayın.

Kaynak: George Silverman, The Secrets of Word-of-Mouth Marketing

Yüksekbilgili Eğitim ve Danışmanlık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir