Agile Innovation ve Yönetim Anlayışı

Agile Innovation ve Yönetim Anlayışı
Mehmet Gökhan KARATOY

Global şirketler uluslararası alanda faaliyetlerine devam edebilmek, rakipleri ile mücadele edebilmek ve gelecekte de var olabilmek için çevik olmanın gerekliliğinin farkındalar. Günümüzde gelişen teknolojilere ayak uyduramayan, kuşak farklılıklarının ve ihtiyaçlarının farkında olamayan ve geleceği öngöremeyip şimdiden hazırlığını yapamayan şirketlerin artık oyun dışı kalacağını çok net görebiliyoruz. Bu sebeple “AGILE INNOVATION” yani çevik inovasyon anlayışı günümüzde çok daha önem kazanmaktadır.

Küresel inovasyon ortamı köklü değişimlerden geçiyor ve artık geleneksel inovasyon kavramına meydan okuyan şirketler kazanmaya hazırlanıyor. Kısacası, şirketler inovasyonun öneminin farkındalar fakat inovasyona profesyonel olarak yaklaşan, çevik inovasyon anlayışına sahip, mühendislik, bilgi teknolojileri, yeni ürün ve hizmet geliştirme süreçlerini esnek şekilde yapılandıran ve departmanlar arası hızlı etkileşim kurabilen şirketler oyunda kalabilecekler.

Robert B. Tucker’a göre İnovasyon, “Yeni Nesil İşletme Trendi” olarak öngörülmektedir. Bana göre 2020 ve sonrası artık “Agile İnovasyon” modellemelerinin hız kazandığı çokça duyacağımız bir döneme gireceğiz.

Aynı zamanda iyi bir gözlemci ve araştırmacı da olmamız gereken günümüzde, yeni nesil çalışan ve yeni nesil müşteri profilini doğru anlamak gerekir. Müşterilerin taleplerinin sürekli değişmesi, şirketleri müşteri taleplerine hızlı cevap verebilen bir yapıya itmektedir. Hız, esneklik ve etkileşimli yönetim, çevik inovasyon kültüründe en önemli unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Özetle; “Hızlı ol, Hızlı Değiş, Adapte ol ve Hayatta Kal” diyebiliriz.

McKinsey inovasyon ve ticarileştirme anket sonuçlarına göre üst düzey yöneticilerin %84′ü, şirketlerin büyüme ivmesi kazanmasında çevik inovasyonun son derece önemli olduğu konusunda hemfikir.

Değişen rekabet ortamı rekabet koşullarını da zorlaştırmaktadır. Bu koşullara cevap verebilen, adapte olabilen ve hızlı pozisyon alan şirketler gelecekte de varlıklarını sürdürebilecekler. Şirket içi inovasyon oluşumu ve bu oluşumun yönetimi şirketin geleceği açısından önem arz etmektedir.

ÇEVİK İNOVASYON ve ÖNEMLİ UNSURLAR

Bu kurgunun oluşumunda şirket yönetiminin tam desteğini alabilen tecrübeli, iletişim kabiliyeti yüksek, çalışanları motive edebilen, inovasyon lideri en önemli unsurdur. Çevik inovasyon kültürü çalışanların şirket yararına olabilecek durumları hızlı tespit edebilen, insiyatif alıp hızlı çözüm üretebilen yönetici ve uzman kadrolardan oluşturulmalıdır.

  • Hızlı hareket,
  • Esnek üretim,
  • Çabuk öğrenme,
  • Akıllı stratejiler,
  • İş birliği kurabilmek,
  • Şirket içi hızlı etkileşim,
  • Yetenekli ve motive çalışanlar.

Ernst & Young tarafından hazırlanan “Delivering Agile Innovation” başlıklı rapora göre, çevik inovasyon zor şeyleri kolaylaştırma ve yeni uygulanabilir iş fırsatları yaratma sanatıdır.

Sürekli ölçme, öğrenme, hız ve değişim ile çevik inovasyon kültürü oturtulmalıdır. Çevik inovasyon anlayışının başarılı olması için, çevik anlayışın şirket kültürü olarak kabul gördüğü, yönetimin desteklediği ve çalışanların uyum sağladığı bir yapı kurgulanmalıdır.

ÇEVİK LİDERLİK ve ÇEVİK YÖNETİM ANLAYIŞI

Yeni dünya düzenindeki rekabet ortamı da artık evrimleşmiş diyebiliriz. Hayatta kalabilmek ve sürdürülebilir bir başları yakalamak için çeviklik, yaratıcılık ve inovasyon, gelecek hedefleri olan şirketler için çok önemli bir yer kaplamaktadır. Bu sebeple iletişim şekillerinden, iş yapış şekillerine, yönetim modelinden, yeni düşünce sistemine kadar tüm yapının çevikleşmesi elzem hale gelmiştir. Kurumların çevik olabilmesi için tüm organizasyonun çevik olması gerekiyor. Bu ortamın yaratılması ve sürdürülebilmesinin temel noktası da çevik liderlik yaklaşımıdır.

No alt text provided for this image
Çevik lider masada oturan değil, sahada takımın başında koşturandır.

Çevik lider, inovatif fikirler üretmiş, geliştirmiş, yarışmış, Ulusal İnovasyon Sistemlerine hakim, global düşünebilecek, scrum ve kanban modellemelerine aşikar, gerektiğinde IT ekiplerini yönetebilecek, ekibini motive edebilecek, ekipler arası bağ kurabilecek, güncel bilgilerle ilgili birimleri eğitecek yapıda olmalıdır.

Kısacası süreçlerin tamamını interaktif olarak yaşamış olmalı ve büyük resmi modelleyerek sürdürülebilir sistemler oluşturacak donanımlara sahip olmalıdır. Çevik inovasyon modeli için Scrum ve Kanban modelleri kullanılabilir. Şirket yapısına, yönetim şekline, proje yapısına göre farklılık gösterse de bana göre çevik inovasyon modeline en uygun yöntemlerden birisi de Scrum modelidir. Genelde IT ve yazılım geliştiricilerin sık kullandığı bir yöntem olarak bilinen scrum modeli çevik inovasyon süreçlerinde de kullanılabilir. Çevik yönetici, Scrum of Scrum yapabilen ve gerektiğinde projenin önündeki engelleri erkenden tespit edip hızlı karar veren yapıda olmalıdır. Multidisipliner bir lider olmalı ve Interdisipliner yapıyı bir araya getirip yönetebilmelidir.

Teknolojik gelişmeler, yeni neslin talep ve ihtiyaçlarındaki değişim ve veri madenciliğinin önem kazanması gibi etkenler global rekabet kavramını oluşturmuş, bu rekabet ortamında hız önemli unsur haline gelmiştir. Değişimin çok hızlı yaşandığı günümüzde; “İnovasyon geleceğimizi şekillendiren sihirli anahtardır.” Konumunu ve stratejisini yeni dünya düzeninin belirlediği kurallara göre dizayn eden ve inovasyonun itici gücünü arkalarına alabilmeyi başarabilen şirketler; büyüyecek, gelecekte var olabilecek ve aynı zamanda diğer hedeflerine de ulaşabilecektir.

Yüksekbilgili Eğitim ve Danışmanlık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir