Şirketlerde En Fazla Görülen Pazarlama Yanılgıları

Şirketlerde En Fazla Görülen Pazarlama Yanılgıları

Güventürk Görgülü / Dünya Gazetesi

Şirketlerin boyutu ne olursa olsun, üst düzey yöneticiler pazarlamayla ilgili pek çok kararı belirli varsayımlara dayanarak veriyor. Bu varsayımların bir çoğu doğru ve pratik kararlar alınmasını sağlarken, bir kısmı da tam tersi etki yapıyor. İşte Türkiye’de faaliyet gösteren yerli-yabancı, irili ufaklı pek çok şirkette en fazla rastlanan pazarlama yanılgıları….

Şirketlerin boyutu ne olursa olsun, küçük-büyük, yerli-yabancı üst düzey yöneticiler ve şirket ortakları pazarlamayla ilgili pek çok kararı belirli varsayımlara dayanarak veriyor. Bu varsayımlar; yöneticilerin aldığı eğitim, edinilen deneyimler, önyargılar, mesleki birikim, kişilik yapıları, yaşam tarzları, ekip arkadaşlarının bilgi ve becerileri, içinde bulundukları kurumun kültürü vb. bir dizi içsel ve dışsal faktörün biraraya gelmesiyle ortaya çıkıyor. Bu varsayımların bir çoğu, pazarlama stratejisi ve planlarının oluşturulup uygulanmasında doğru ve pratik kararlar alınmasını sağlarken, bir kısmı da tam tersi etki yapıyor. Böylece şirketlerin büyümesinin ve gelişmesinin önüne set çeken, gelişimini engelleyen unsurlar haline geliyorlar.

Pazarlama alanındaki 10 yılı aşan gözlemlerimiz sonucunda şirketlerin büyümesinin önünde engel oluşturan, var olan kaynakların ve enerjinin boşa harcanmasına neden olan, zaman ve para kaybı yaratan bu yanlış varsayımları, yani pazarlama yanılgılarını biraraya getirdik. Türkiye’de faaliyet gösteren yerli-yabancı, irili ufaklı pek çok şirkette en fazla rastladığımız pazarlama yanılgılarını aşağıda bulabilirsiniz. Bu yanılgıları 5 başlık altında grupladık: Okumaya devam et