Reklam Nedir? Neden Önemlidir?

Reklam Nedir? Neden Önemlidir?

Pazarlama iletişimi öğeleri içinde üzerinde en çok konuşulan ve belki de kendisinden en çok şey beklenen reklamdır. Reklam gerek üreticiler gerekse de tüketiciler için önemli bir unsur haline gelmiştir.

Reklamın bu kadar önem kazanması ve günlük hayatın içine bu kadar girmesi farklı açılardan bir çok tanımının yapılmasına imkan sağlamıştır.

İletişim açısından reklam: ‘Bir işin, bir fikrin, bir ürün veya hizmetin para karşılığında, kitle iletişim araçlarının denetiminin kullanılmasıyla, önceden belirlenen hedef kitlede istenen yönde tutum ve davranış sağlama faaliyetleridir.’

Tüketici merkezli yaklaşımlar açısından reklam: ‘Tüketiciye, üretilen ürün ve hizmetler hakkında yeterli ve doğru bilgiyi çeşitli kitle iletişim araçlarıyla iletmektir.’ Bir başka görüşe göre ise, reklam: ‘Bir ürünün veya hizmetin, bir kurumun, bir kişinin veya fikrin kimliği belli sorumlusunca tarifesi önceden belirlenmiş bir bedel ödenerek, kitle iletişim araçları ile kamuoyuna olumlu bir biçimde tanıtıp, benimsetilmesidir.’

Amerika Pazarlama birliğine göre reklam: ‘Bir malın, bir hizmetin veya bir fikrin bedeli verilerek ve bedelinin kimin tarafından ödendiği anlaşılacak biçimde yapılan ve yüz yüze satış (kişisel satış) dışında kalan tanıtım etkinlikleridir.’ Okumaya devam et

Dramatik Farklılaşma

Dramatik Farklılaşma

Zeki Yüksekbilgili

Doug Hall’un kitabı Jump Start Your Business Brain’de inanılmaz bir bölüm var. Farklılaştırma ile ilgili. Hall, burada “dramatik” farklılaştımanın öneminden bahsederken bazı rakamlar vermiş;

* Yeni kurulan ve diğer işletmelerin (rakiplerinin) yaptığının aynısını yapan işletmelerin %80’i, 3 yıl içerisinde kapanıyor.

* Yeni kurulan ve rakiplerine göre dramatik farklar yaratan işletmelerin %353’ü başarılı oluyor.

İnanılmaz değil mi!!!

Farklılaşmayan artık kesinlikle kazanamıyor…

Reklamcılar MIR İle Cezbedecek

Reklamcılar MIR İle Cezbedecek

Kaynak:NTV-MSNBC

© 2005 Reklam Atölyesi & ilef.net

Reklamcılar gelecekte stratejilerinde nöro-pazarlama olarak adlandırılan beynin sinirsel mekanizmalarının MIR ile taranmasından yararlanacak. Korkulan ise tekniğin politikacıların eline geçmesi.

Beynin sinirsel dinamiklerine dayalı pazarlama araştırmalarına nöro-pazarlama deniyor. Nöro-pazarlama beyindeki sinir mekanizmalarının reklam ve pazarlama amaçlı olarak kullanılması, beyindeki sinir merkezlerinin nasıl uyarılacağı konularına odaklanıyor. Şirketler, binlerce kişiyi anketten geçirerek `ortalama’ sonuçlara dayalı zorlama pazarlama kampanyaları yerine, insan beynini bilimsel metodlarla cezbederek mallarını sattırmayı hedefliyor. Okumaya devam et

Ağızdan Ağıza Pazarlama Kampanyası Tasarlamak

Ağızdan Ağıza Pazarlama Kampanyası Tasarlamak

Asuman Bayrak

Kaynak: George Silverman, The Secrets of Word-of-Mouth Marketing

Ağızdan ağıza pazarlama, ürün ya da hizmetlerinizi pazarlamanın en etkili yoludur. Müşteriler, ürün ya da hizmetiniz hakkında olumlu şeyler söylediklerinde, ücretsiz, güvenilir ve odaklı pazarlama mesajı verirler. Sözcükler bir kez yayılmaya başladı mı, genellikle çok hızlı yayılır. Başka hiçbir pazarlama taktiği, tek pakette böylesine bir avantaj sunamaz.

Pek çok şirket, ağızdan ağıza pazarlamanın, iyi bir ürün sunmakla başladığını düşünerek yanılgıya düşer. Oysa, hep böyle olmaz. Ağızdan ağıza pazarlama, kendiliğinden olabileceği gibi, yapılandırılmış bir stratejiyle de ortaya çıkabilir.

Aşağıda, ağızdan ağıza pazarlama kampanyası oluşturmak için izleyebileceğiniz adımlar sunulmuştur:

Başlamadan Önce

Hiçbir şirket, kaliteli ürün ya da hizmet sunmuyorsa, başarılı bir ağızdan ağıza pazarlama kampanyası başlatamaz. Öyleyse, bu tür bir kampanya yapmayı düşünüyorsanız, kendinize “Ürün ya da hizmetim övülmeye değer mi?” diye sorun. Yanıtınız evetse, pazarlama stratejinizi oluşturmaya başlayabilirsiniz. Aksi takdirde, her şeye sil baştan başlamalısınız. Okumaya devam et

Halkla İlişkiler Gazetecileri Etkileme Sanatı Mı?

Halkla İlişkiler Gazetecileri Etkileme Sanatı Mı?

Salim Kadıbeşegil

Asla! Gazetecileri, kendiniz, hizmet verdiğiniz kuruluş veya bir müşterinizle ilgili olarak etkileyebilirsiniz. Bu doğru. Elinizdeki bilgi, O’nun kendi meslektaşları ile yaşadığı rekabet ortamında bir adım öne çıkmasını sağlayacak bir etkileşim sağlayabilir. Ama nereye kadar?

1900’lü yılların başında Ivy L. Lee isimli bir Amerikalı gazeteci ile başladığı söylenen günümüzdeki halkla ilişkiler mesleğinin kökeninde böyle bir görüntü olduğu bir gerçek. Çünkü o günlerde, gazetecilerin kurumlardan haber alma sıkıntıları vardı. Alsalar bile, bilgi güvenilmezdi. Bilgi kaynakları yetkisiz ve yetersiz kişilerdi.

Kendisi de bir gazeteci olan Ivy L. Lee bu boşluğu iyi gördü. Gazetelere, dergilere ve haber ajanslarına müşterinin haber bültenlerini gönderen bir büro fikri başlangıçta herkesi tatmin etti. Ama iş haberle sınırlı kalsaydı günümüze kadar da böyle gelirdi.

Oysa 1930’larda Edward Bernays’ın tanımladığı halkla ilişkiler Ivy. L. Lee’ in ofisinin ve çevresinin sınırlarını çoktan aşmıştı… `Kamuoyunun kristalleşmesi’ adlı yapıtında Bernays `ın tanımladığı iletişim disiplini, kendi içinde tutarlı, bilimsel araştırmaların verileri ışığında geliştirilmiş doğru konseptlerin,

doğru iletişim araçları ile istenen kişi ve guruplara yönlendirilmesini anlatır. Okumaya devam et

Pazarlama Mucize Değildir

Pazarlama Mucize Değildir

Zeki Yüksekbilgili

Pazarlama ile ilgili verdiğim eğitimlerde, katılımcıların, pazarlama konusundaki fikirlerini dinleme ve derleme fırsatım oldu. Pazarlama konusunda eğitim alanların beklentileri o kadar büyük ki, bu beklentileri karşılamak için pazarlamanın “mucize” olması gerekir.

Pazarlama mucize değildir.

Pazarlama, doğru uygulandığında kesinlikle işletmenize düzen, gelir ve memnuniyet getirecektir ama sadece doğru pazarlama yapmakla her şeyi çözmek mümkün değildir.

Bu yüzden, pazarlamanın ne olmadığını ve neler yapamadığını listeledim;

1- Pazarlama, kötü bir deneyimi unutturamaz:

En büyük beklenti bu olsa da, ne yazık ki, pazarlama kötü bir deneyimi unutturamaz. Müşterinize yaşattığınız kötü bir deneyim sebebiyle, sadece bir müşterinizi kaybetmekle kalmazsınız, bu müşteriniz deneyimlerini diğerlerine de aktaracağından, potansiyel birçok müşterinizi de kaybedersiniz.

Pazarlama, potansiyel müşterilerinizin kapınıza gelmesini sağlar, fakat deneyimlerini boş verip size bir şans daha vermesini sağlayamayabilir. Daha fazla pazarlama aktivitelerine başlamadan evvel, mevcut müşterilerinizin sunduğunuz servislerden tatmin olduğunda emin olun. İstemeden, daha fazla tatminsiz müşteri yaratmayın.

Unutmayın, Sunduğunuz ürün ve hizmetten memnun kalmayan bir müşteri, bunu 11 kişiye daha anlatabiliyor.

Okumaya devam et

İnsanlar Niye Satın Alır?

İnsanlar Niye Satın Alır?

Zeki Yüksekbilgili

“İnsanlar Niye Satın Alır?” sorusuna 52 adet cevap bulabildim.

Pazarlama veya satışla ilgilenen herkesin de düşünmesi gereken bir soru…

1-     Daha fazla para kazanmak için,

2-     Daha rahat olabilmek için,

3-     Övgü almak için,

4-     Daha fazla zevk almak için,

5-     Güzel şeylere sahip olmak için,

6-     Daha az eleştiri almak için,

7-     İşlerini daha kolaylaştırmak için,

8-     İşlerini daha hızlandırmak için,

9-     Komşusuna ayak uydurmak için, Okumaya devam et