Ağızdan Ağıza Dürüst Pazarlama

Ağızdan Ağıza Dürüst Pazarlama

Gaye Güzelay/Hürriyet İnsan Kaynakları Gazetesi

Dave Balter, reklam sektöründe Word of Mouth Marketing yani ağızdan ağza pazarlama kampanyalarıyla tanınan BzzAgent’in kurucusu ve CEO’su. Şirketinin amacı, konuşulmaya değer bir olay gerçekleştirmek, yani ağızdan ağza pazarlamayı harekete geçirmek. Balter’a, bu farklı reklam kampanyalarının nasıl yürütüldüğünü sorduk.

Word of Mouth pazarlama nedir ve neden önemlidir? Word of Mouth, iki ya da daha fazla tüketici arasında bir ürün ya da hizmetle ilgili dürüst fikir alışverişidir. Bu konsept, tüketicilerle pazarlama konseptidir, tüketicilere pazarlama değil.

Başarılı bir ağızdan ağza pazarlama projesinin unsurları neler? Bu yöntemin başarısı paylaşılan fikrin gerçekliğinde yatar. Tüketicilerin hizmet ya da ürün için inandıkları hakkında özgürce konuşabilmesinde yatar; bu gerçek, pozitif ya da harika reklam olmasa da… Eğer tüketiciye para ödendiyse veya diyalog önceden hazırlanmış bir senaryo ise ya da kimliği gizleniyorsa, buna gizli pazarlama denir. Bu şeytani yöntem, şirketlerle tüketiciler arasındaki güveni yok eder ve kesinlikle ağızdan ağza pazarlama değildir.

“Reklamın iyisi kötüsü olmaz” sözü ağızdan ağza pazarlama için de geçerli mi? Yoksa bu yöntem bumeranga dönüşüp markaya zarar verebilir mi? Ağızdan ağza pazarlama bir ürün ya da hizmet hakkında dürüst fikirlerin paylaşımıdır. Ürün ihtiyaçlara cevap vermiyorsa, ağızdan ağza pazarlama işlemez. Okumaya devam et